ბარათის ფასი USD ბარათის ფასი ლარი რაოდენობა შეკვეთის თანხა USD შეკვეთის თანხა ლარი დოლარის კურსი
პლასტიკური ბარათი
დამატებითი ოფციები
უკონტაქტო ჩიპი
ოქროს, ვერცხლის პლასტიკი
მაგნიტური ზოლი
ხელის მოსაწერი ზოლი
მაგნიტური ზოლის კოდირება
ცალმხრივი ნუმერაცია, ბარკოდი, პერსონალიზაცია
ორმხივი ნუმერაცია, ბარკოდი, პერსონალიზაცია
ემბოსირება 6 სიმბოლო
ტიპირება ოქრო/ვერცხლი
ლაზერული გრავირება